عیار اقتصاد هفته نامه سراسری اقتصادی با تمرکز بر حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد. این هفته نامه با ارائه اخبار بروز جهان و ایران شامل اخبار اقتصادی ایران, اخبار میراث فرهنگی, اخبار گردشگری در ایران, اخبار صنایع دستی ایران, اخبار زندگی در ایران و شهرهای مختلف منبعی موثق برای شما در سراسر جهان می باشد.
عمده تمرکز هفته نامه عیار اقتصاد در حوزه اخبار اقتصادی ایران می باشد ولی پوشش کامل اخبار بروز جهان و ایران شامل اخبار اقتصادی ایران, اخبار میراث فرهنگی, اخبار گردشگری در ایران, اخبار صنایع دستی ایران, اخبار زندگی در ایران و شهرهای مختلف را نیز شامل می شود.
 

اخبار ایران و جهان در حوزه میراث فرهنگی | صنایع دستی و گردشگری | اخبار زندگی شهرهای مختلف ایران | اخبار اقتصادی ایران

از شما هموطنان عزیز دعوت می کنیم تا با پیگیری وب سایت و شبکه های اجتماعی ما در حوزه اقتصادی، اخبار بروز جهان و ایران شامل اخبار اقتصادی ایران, اخبار میراث فرهنگی, اخبار گردشگری در ایران, اخبار صنایع دستی ایران, اخبار زندگی در ایران و شهرهای مختلف، با ما همراه باشید.
ENGLISH UPDATES