امید خطوط‌ هوایی به ۲۰۲۲

فرودگاه‌های اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با دیگر فرودگاه‌ها بیشترین تاثیر را از بحران کرونا به‌دلیل کوچک شدن بازارهای داخلی و محدودیت‌های سفر تجربه کرده‌اند.

انجمن تجارت فرودگاه‌های اروپا (ACI EUROPE) گزارشی کامل از ترافیک فرودگاه‌های اروپا در سال ۲۰۲۰ ارائه داده است که تمامی پروازهای تجاری، داخلی و منطقه‌ای را دربرمی‌گیرد. بر این اساس فرودگاه‌های اروپا در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۷/ ۱ میلیارد مسافر خود را از دست داده‌اند که این میزان کاهش ۴/ ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۰ کل مسافران هوایی اروپا حدود ۷۲۸ میلیون نفر برآورد شده و این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۱۹ حدود ۴/ ۲ میلیارد مسافر بوده است. این کاهش سهمگین مسافر، فرودگاه‌های اروپا را به سطح ترافیک سال ۱۹۹۵ رسانده است و این شوک بزرگی بر صنعت هوایی اروپا بوده که هیچ یک از صنایع دیگر تا این اندازه متحمل آسیب نشده است. اگرچه برخی کشورها در جهت حمایت مالی از فرودگاه‌ها گام برداشته‌اند اما این رقم حمایتی در اروپا تنها ۲/ ۲ میلیارد یورو بوده که این رقم ۸ درصد کمتر از درآمد فرودگاه‌ها در سال ۲۰۱۹ بوده است.

باتوجه به کاهش میزان ترافیک در شروع ۲۰۲۱ و عدم بهبودی این صنعت، انجام اقدامات گسترده‌تر در فرودگاه جهت بازسازی اتصال هوایی، پشتیبانی موثر از گردشگری جوامع محلی، منطقه‌ای و جهانی و بازیابی قابلیت‌های سرمایه‌گذاری فرودگاه‌ها در آینده ضروری است. بدون حمایت‌های مالی کافی و بیشتر، سرمایه‌گذاری در زمینه کربن‌زدایی، دیجیتالی شدن و مدیریت ترافیک در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.

این را به اشتراک بگذارید!