بناهای تاریخی به علت زیربنای قدیمی و آتش سوزی در خطر هستند

بناهای تاریخی به علت زیربنای قدیمی و آتش سوزی در خطر هستند
تاسیسات دیرین و احتمال آتش , دو خطری که بناهای تاریخی را تهدید می نماید

نیاز بناهای تاریخی به ایمن سازی

مدیرکل به جا مانده فرهنگی استان اصفهان بیان کرد : ارکان از اثر ها باستانی شاخص استان ایمن سازی شده و به دلیل وسعت دوچندان بناهای تاریخی و هنگامی متعددی که برای ایمن‌سازی نیاز است .

استاندارد ساری بناهای اصفهان

فریدون اللهیاری بابیان این‌که متأسفانه اکثری از بناها و اماکن تاریخی استان از حیث مشاجره ایمنی مشکلاتی دارا هستند , اذعان کرد : پیرامون ایمنی و استانداردسازی سیستم‌های برقی و انرژی اماکن تاریخی اصفهان به سرعت عمل میکنیم .

دو چندان بودن اثرهای تاریخی در اصفهان

مدیرکل به جا مانده فرهنگی , صنایع‌دستی و توریسم استان اصفهان اعلام کرد : دامنه اثرها تاریخی استان مضاعف دوچندان است , چکیده مهمی از این اثرها و بناهای تاریخی , بهره‌برداران مختلف و زیادی دارا هستند ; این اماکن در دوران مختلف تاریخی ساخته‌شده که قاعدتاً از بخش اعظمی تأسیسات تازه که روز جاری کاربرد پیدا کرده به کارگیری ‌نشده است .

ایمن سازی به دور از اتفاق

او ادامه داد : به فعالیت بردن و به کارگیری از این تأسیسات مشکلاتی دارااست تلاشمان این است در چارچوب استانداردهای فنی انجام بگیرد تا از تولید اتفاق پرهیز کنیم .

فعالیت ایمن سازی با گروه های متعدد

اللهیاری بابیان این فعالیت‌ها در بناهای شاخص استان در هم اکنون انجام است , تصریح کرد : ایمن سازی در بخش های مهم از چهلستون , عالی‌قاپو , گلشن خزینه فین کاشان و مساجد امام و روحانی لطف‌الله انجام گرفته شده و به دلیل وسعت بسیار بناهای تاریخی و هنگامی متعددی که برای ایمن‌سازی نیاز , با همیاری آتش‌نشانی فراگیری تقابل با آتش‌سوزی را در فرمان فعالیت خویش قرار داده‌ایم .

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید