ترکمنستان و ایران در حال برگزاری جشن نوروزی در مرز این دو کشور

جشن بین‌المللی نوروزگاه در مرز ایران و ترکمنستان برگزار می‌شود

جشن بین‌المللی نوروزگاه در مرز ایران و ترکمنستان برگزار می‌شود

برنامه ریزی جهت برگزاری جشن نوروزی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌ رضوی گفت: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده جشن بین‌المللی نوروزگاه با ترکمنستان و در مرز ایران با این کشور برگزار می‌شود.»

برگزاری جشن با هدف ایجاد وحدت بیشتر با ترکمنستان

ابوالفضل مکرمی‌فر افزود: «با توجه به مشترکات فرهنگی میان دو کشور ایران و ترکمنستان، برگزاری جشن نوروزگاه با هدف ایجاد وحدت بیشتر روز هشتم فروردین ماه سال آینده در مرکز مشترک دو کشور برگزار خواهد شد.»

برگزاری جشن در سال گذشته و تاثیر بسیار آن

او یادآورشد: «سال گذشته این جشن بین‌المللی به میزبانی ترکمنستانی برگزار شد که تاثیر زیادی در توسعه روابط دوستانه بین این دو کشور همسایه داشته است.»

جذب گردشگر از اهداف بعدی

مکرمی‌فر تصریح کرد: «جذب گردشگر از این کشور گام بعدی برنامه‌های مشترک حوزه گردشگری خراسان رضوی با ترکمنستان است.»

همکاری مردم در برقراری باشکوه تر این مراسم

آیین مردمی نوروزگاه به عنوان یک رویداد فرهنگی از نوروز ۱۳۹۵ در ایران به اجرا در آمد. براساس تفاهم‌های اولیه قرار شد مردم هر شهر و هر نقطه از کشور برپا کننده نوروزگاه آن منطقه باشند و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز فراهم‌ کننده بستر برای اجرای آن باشد.

تبلیغ آداب و روسوم در این مراسم

در برگزاری نوروزگاه‌ها سعی می‌شود به میراث ناملموس حوزه نوروز رسیدگی شود، موارد مغفول و کمتر رسیدگی شده احیا، و آداب و رسومِ مردم بازشناسانده شود.

 

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید