خسارت بیماری فراگیر کرونا به ۵۰ میلیون شغل

شیوع کرونا و خسارت آن به جهانگردی و سفر

با توجه به شورای جهانی جهانگردی و سفر، شیوع بیماری فراگیر کرونا، حدود ۵۰ میلیون شغل در بخش  جهانگردی و سفر را در سطح جهان با خطر مواجه ساخته است.

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید