خیابان سی تیردر حال آماده سازی برای استفاده معلولان

خیابان سی‌ تیردر حال آماده سازی برای استفاده معلولان

خیابان سی تیر در دست تعمیر

خیابان سی تیر در حال آماده سازی برای افراد معلول وجانباز

خیابان سی‌تیر برای استفاده معلولان و جانبازان، با همکاری معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و بخش‌های فرابخشی مرتبط تهیه می شود.

بازدید از محور خیابان سی تیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پیرو فعالیت ستاد هماهنگی و مناسب‌سازی کشور و به تبع آن تشکیل جلسات مستمر کارگروه گردشگری معلولین و جانبازان در محل معاونت گردشگری، مقرر شده است تا در راستای اجرایی شدن مصوبات مربوطه ضمن بازدید از محور خیابان «سی‌تیر» به عنوان طرح پایلوت، زمینه همکاری فرابخشی مشترک برای تهیه نقشه نقاط مستعد این محور فراهم شود.

ورودی ساختمان‌های تاریخی به عنوان جاذبه‌های گردشگری

بر این اساس، طی بازدید صورت گرفته از میدان «امام خمینی (ره)» تا خیابان «سی‌تیر»، کلیه اقدامات مناسب‌سازی انجام شده در موزه ملی ایران و نیز ورودی ساختمان‌های تاریخی به عنوان جاذبه‌های گردشگری توسط دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، پژوهشکده گردشگری و سایر نهادهای فرابخشی بررسی شده است تا بخش‌های تأثیرگذار در تحقق این پروژه، در جریان نیازها و الزامات محقق شدن این طرح قرار بگیرند.

مناسب سازی خیابان سی تیر توسط معاونت گردشگری

طرح پایلوت مناسب‌سازی خیابان «سی‌تیر» با همکاری سازمان جهانی گردشگری در قالب ارائه مشاوره فنی و اجرایی و به صورت مشارکتی و بین‌دستگاهی پیش خواهد رفت و مدیریت اصلی آن به عهده معاونت گردشگری خواهد بود.

 

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید