سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری راه نجات از اقتصاد تک‌محصولی

توجه به صنعت گردشگری و سرمایه گذاری روی آن

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: با توجه به تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور، راه نجات از اتکای به درآمدهای نفتی ئ اقتصاد تک محصولی، توجه ویژه به صنعت گردشگری است که باید بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

چالش سخت نوسانات شدید قیمت

علی‌اصغر مونسان گفت: مدل‌های متفاوت توسعه و تجربیات فراوان جوامع مختلف، به‌خوبی مشخص کرده که اتکا به منابع زیرزمینی یا تک‌محصولی بودن برای نیل به اهداف بلندمدت، خطایی استراتژیک است، از سوی دیگر رخدادهایی همچون نوسانات شدید قیمتی، از دیگر چالش‌ها هستند.

اهمیت صنعت گردشگری وکاهش وابستگی به نفت

وی افزود: یکی از مهم‌ترین راهبردها برای کاهش وابستگی به نفت و رهایی از اقتصاد نفتی توجه ویژه به صنعت گردشگری است و می‌تواند با کمترین هزینه، زمینه توسعه مداوم و مستمر کشور را فراهم کند.

رشد چشم گیر صنعت گردشگری

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در عین حال تصریح کرد: طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری موردتوجه قرارگرفته و از اهمیت زیادی برخوردار شده است. صنعت گردشگری طی چند سال اخیر رشد زیادی داشته که نشان‌دهنده قدرت و دوام این صنعت باوجود به وقوع پیوستن شوک‌های مقطعی است.

اهمیت صنعت گردشگری بعد از کشاورزی

عضو کابینه دولت دوزادهم ادامه داد: گردشگری یکی از بخش‌های مهم و دارای ابعاد و کارکردهای چندگانه در اقتصاد است، به‌طوری‌که در بین بخش‌های مختلف قدرت اشتغال‌زایی این صنعت در کشورمان بعد از بخش کشاورزی، صنایع غذایی و ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رفع موانع جذب سرمایه در این صنعت

بنابراین در دوره‌ای که ایجاد اشتغال به‌ویژه در حوزه مشاغل غیردولتی به یکی از اولویت‌های فوری اقتصاد تبدیل‌شده است،‌ برنامه‌ریزی برای گسترش گردشگری و رفع موانع جذب سرمایه در این بخش می‌تواند، راهگشا باشد.

رونق و گسترش صنعت گردشگری بعد از مهار کرونا

مونسان افزود: امید آن می‌رود که به‌زودی و پس از مهار گسترش ویروس کرونا و رهایی از مشکلات عمومی آن، صنعت گردشگری کشور رونق و جانی دوباره پیدا کند و در همین راستا بتوان با برنامه‌ریزی‌های مناسب و سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی خصوصی، جایگزین مناسبی برای درآمدهای ناپایداری همچون نفت پیدا کرد و با توسعه گردشگری به‌سوی توسعه پایدار به‌عنوان یکی از الزامات امنیت ملی پایدار حرکت کرد.

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید