مجسمه در تهران ثبت ملی شدند|شش مورد از مجسمه های بزرگ تهران

مجسمه در تهران ثبت ملی شدندشش مورد از مجسمه های بزرگ تهران
مجسمه در تهران ثبت ملی شدند

مجسمه های ثبت شده در سازمان کل ارثیه فرهنگی استان تهران

سارا متین , متخصص ثبت اثرها تاریخی سازمان کل ارثیه فرهنگی استان تهران در رابطه ثبتتندیس های تهران خاطرنشان کرد، مجسمه امیرکبیر در مکتب دارالفنون , مجسمه دیگری از امیرکبیر در بوستان ملت ,تندیس خیام در بوستان لاله , تندیس فردوسی در عرصه فردوسی و مجسمه دیگری از فردوسی در موزه اداره اوراق و کتابخانه ملی , اثراتی از معلم ابوالحسن صدیقی ( مجسمه ساز پر اسم و رسم ) می باشند که در گردهمایی ثبت اثرها منقول سازمان کل ارثیه فرهنگی استان تهران در فهرست به جا مانده ملی ثبت شدند .

به ثبت رسیدن تندیس حر

تندیس عرصه حر , ساخته معلم رحیم زاده ارژنگ هم فی مابین اثرها به ثبت رسیده قرار گرفت . سردیس دایه مدرس صدیقی که در تیم گلشن نگارستان محافظت می شود , تندیس سیاه نی زن و دو سردیس دیگر از مرد سیاه نی زن که در موزه هنرهای ملی قرار دارا‌هستند , جز ۹ اثری از اثر ها مدرس صدیقی می‌باشند که در فهرست ملی قرار گرفتند .

مدرس صدیقی ممتاز در شغل تندیس سازی

این متخصص ثبت اثر ها تاریخی سازمان کل به جا مانده فرهنگی استان تهران به‌دنبال اظهار کرد : مدرس صدیقی شخصیت ممتازی است که شغل های نفیسی در مرحله دنیا دارااست و جز کم مجسمه سازهایی بوده که تائیدیه های هنری جهانی را گرفته بود . مردمان تهران هم با اثرها وی آشنا می‌باشند . این مجسمه ها به دلیل اهمیتشان در این فهرست قرار گرفتند .

درهای آستان مقبره حضرت عبدالعظیم حسنی ( ع ) به ثبت ملی رسید

همینطور , ۶ در از درهای آستان مقبره حضرت عبدالعظیم حسنی ( ع ) که در طرح توسعه و گسترش شبستان ها برداشته شد , در غایت صدق به موزه بقاع حضرت عبدالعظیم ( ع ) انتقال داده شده بودند که به ثبت ملی رسیدند . در گرد‌همایی ثبت ارثیه منقول , قرآن زعفرانی منحصربه‌ فرد به شخصی هم ثبت شد .

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید