مشهد مقدس می تواند مقصد گردش گر های جراحی مغز و روان در کشور‌ایران باشد

مشهد مقدس می تواند مقصد گردش گر های جراحی مغز و روان در کشور‌ایران باشد
مشهد مقدس می تواند مقصد گردش گر های جراحی مغز و روان در کشور‌ایران باشد.

مشهد قطب جراحی مغز و روان

یادداشتی از پزشک هادی موسوی محمدی , جانشین معاونت انتظامی و دبیر کمیسیون تبلیغات اداره نظام طبی شهر مشهد مقدس
همان گونه که شیراز تحت عنوان قطب معالجه بیماری‌های کبدی و لینک و پیوند کبد در جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود , شهر مشهد نیز می تواند قطب جراحی مغز و روان در کشور‌ایران باشد و با اتکا به همین توانمندی به جذب گسترده بیماران فرنگی روی بیاورد .

مشهد از بالاترین استانداردهای جهانی جراحی پیروی میکند

جراحی مغز و اعصاب و روان در مشهد از بالاترین استانداردهای جهانی در‌این حوزه پیروی میکند و توریست‌های سالم متعددی هم از کشورهای حوزه‌ برای انجام جراحی مغز و روان به کشور ایران مراجعه مینمایند .

مشهد در تمام حوضه های درمانی استاندارد میباشد

ولی نسبتاً شهر مشهد در تمامی حوزه‌های درمانی و جراحی‌ها از مرحله استاندارد بالایی شامل است و برای مثال مشهد مقدس در حوزه جراحی ترمیمی هم در شرایط فراوان مطلوبی قراردارد . درین حوزه جراحی هم هرساله شهر مشهد از گردشگران تندرست پرشماری , میزبانی می نماید .

افزایش جذب مریض فرنگی در مشهد

هر چند شهر مشهد در حوزه جذب مریض فرنگی , گام‌های دوچندان خیر برداشته است , البته برای ارتقا جذب گردشگر تندرست در شهر مشهد می بایست اقدامات زیادی صورت بپذیرد تا فرآیند جذب مریض فرنگی در شهر مشهد مقدس , عجله قابل توجهی بگیرد .

جذب اعتماد توریست سالم به سرویس های درمانی

در وهله نخستین , می بایست دعوا اعتمادسازی میان گردش گر تندرست و مرکز ها درمانی در شهر مشهد دورازشوخی گرفته شود ; به گونه‌ای که با مکانیسم‌های گوناگون , اعتماد توریست سالم را نسبت بوجود استاندارد بالای ارائه سرویس ها درمانی در شهر مشهد مقدس جذب کرد .

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید