موزهٔ پست و تلگراف یا موزه ارتباطات یکی از موزه‌های استان تهران

موزهٔ پست و تلگراف یا موزه ارتباطات یکی از موزه‌های استان تهران
موزهٔ پست و تلگراف

موقعیت مکانی موزه ارتباطات

موزهٔ پست و تلگراف یا موزه ارتباطات، یکی از موزه‌های استان تهران است که در محل پیشین ساختمان اداره پست ایران جای گرفته است. در مجموعه بازسازی شده.

به نمایش گذاشتن نمونه‌هایی از کهن‌ترین ابزارها

موزه پست نمونه‌هایی از کهن‌ترین نوشت‌افزارها و ابزارهای فرستادن بسته‌های پستی و چاپاری، تلفن‌های نخستین، تلگرام‌های مورس، تمبرها و دیگر ابزار ارتباطات و مخابرات از کبوتر نامه‌بر تا ماهواره به نمایش گذاشته شده است.

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید