نمایشگاه‌های مجازی روزنه‌ی نجات صنایع دستی از بحران کرونا

بحران کرونا و راه اندازی صندوق کمک به اقشار آسیب دیده

اداره کل میراث فرهنگی استان یزد با توجه به وضعیت بسیار نامطلوب فعالان صنایع دستی به دنبال وقوع بحران کرونا تصمیم به راه‌اندازی صندوق کمک به اقشار آسیب دیده گرفته است تا از طریق حمایتی جدی ارگان‌های متولی و دولت از نابودی این صنعت جلوگیری کند.

نیاز معیشتی شدید فعالان صنایع دستی

متاسفانه این روزها صنایع دستی حال و روز خوبی ندارد و گویا با تداوم روند فعلی و تداوم بحران کرونا رو به نابودی می‌رود چرا که فعالان این صنعت که تنها از طریق تولید و فروش کارهای دستی خود درآمدزایی می‌کردند، در شرایط کنونی بعضاً با نیاز معیشتی شدیدی روبرو هستند.

دریافت تسهیلات برای جبران خسارت

بحران کرونا ناجوانمردانه با هدف گرفتن این حوزه مانند تمام صنایع، محکم‌ترین ضربه خود را بر پیکره صنایع دستی وارد کرده است به طوری که حتی استادکار و پر سابقه‌های این بخش هم در شرایط ناگواری به سر می‌برند و حتی عده‌ای در این میان به فکر تغییر شغل و عده‌ای نیز به دنبال دریافت تسهیلات برای جبران خسارات‌ وارده به حرفه‌ی خود هستند.

صنایع دستی در شرایط کنونی نابود شده

دو سالی است در حوزه صنایع دستی با سه نیروی کاری فعال هستم اما وضعیت صنایع دستی در شرایط کنونی نابود شده و مشکلات مالی و بدهی تنها داشته‌هایی ما جوانان شده است.

برباد رفتن زحمات صنایع دستی

وی با بیان این که حوزه صنایع دستی تمام هزینه های جاری طول سال خود را از فروش تولیدات خود در ایام نوروز و بعضاً فروش اندکی در طول سال تامین می‌کنند، می‌گوید: متاسفانه تمام امیدهایمان ناامید شده و زحماتمان بر باد رفته است.

بیکاری تمام فعالان صنایع دستی

وی اضافه می‌کند: اکنون هیچ منبع درآمدی نداریم و این وضعیت نیز تنها شامل حال ما نیست بلکه دامنه گسترده آن تمام فعالان صنایع دستی را در برگرفته است اما وضعیت ما که مجرد هستیم شاید کمی بهتر از افرادی باشد که با این درآمد نیازهای یک خانواده را تامین می‌کردند.

فروش اینترنتی و کمک به این صنایع

میراث فرهنگی می‌توانست زودتر با راه اندازی صفحات و فروشگاه‌های مجازی از تضرر بیشتر این صنعت جلوگیری کند، هر چند میراث فرهنگی درآمد زیادی ندارد اما می‌توانست زودتر با فروش اینترنتی و  کمک‌های مشابه حتی فروش به کشورهای دیگر را در همین بحران داشته باشد هرچند که اکنون در این راستا در حال انجام اقداماتی است.

میراث فرهنگی و تدابیر آن برای جلگیری از وضعیت فعلی

اوضاع نامساعد صنایع دستی هر چند در بحران فعلی مسئله‌ای طبیعی است اما اداره کل میراث فرهنگی با تدابیر بهتری می‌توانست به استقبال این وضعیت برود و برای نجات فعالان خود گام بردارد لذا به سراغ مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد رفتیم تا بدانیم برای جلوگیری از وضعیت فعلی چه برنامه‌ای در نظر گرفته‌اند.

تداوم این وضعیت تا ماه رمضان

«سید مصطفی فاطمی» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد با اشاره به این که تعدادی از هتل‌ها و راهنمایان گردشگری و صنعتگران صنایع‌دستی وضعیت مالی مساعدی ندارند، به خبرنگار ایسنا، می‌گوید: از آنجایی که روند رکود صنعت گردشکری حداقل تا اردیبهشت ماه تداوم دارد و پس از آن نیز با فرا رسیدن ماه رمضان وضعیت مطلوبی نخواهد داشت، باید اقدامی برای حفظ این افراد در صنعت گردشگری با کمک حداقلی و تامین نیاز معیشتی این گروه انجام دهیم.

راه اندازی صندوق کمک به اقشار آسیب دیده

این مسئول از ضرورت راه اندازی صندوق کمک به اقشار آسیب دیده به خصوص برای فعالان گردشگری و صنایع دستی می‌گوید و تصریح می‌کند: از فعالان گردشگری با وضعیت بهتر کمک خواستیم تا صندوقی به همین منظور راه اندازی شود که خوشبختانه در این زمینه نیز شاهد اعلام آمادگی فعالان گردشگری استانمان بودیم.

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید