نمایشگاه بین المللی توریسم|معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اردبیل

نمایشگاه بین المللی توریسم|معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اردبیل

معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اردبیل در نمایشگاه فی مابین المللی توریسم

معرفی سرمایه گذاری در نمایشگاه بین المللی

فرماندار اردبیل اذعان کرد : فرصت‌های سرمایه‌گذاری اردبیل در نمایشگاه بین المللی توریسم تهران معرفی می شود .

حق تقدم سرمایه گذاری برای توریست اردبیل

به نقل از رابطه ها همگانی فرمانداری اردبیل , مسعود امامی خاص تیتر کرد : فرصت‌های سرمایه‌گذاری اردبیل در نمایشگاه بین المللی توریسم تهران معرفی میگردد و دراین باره اهمیت به داشته‌های بی نیاز توریسم حق تقدم حساس است .

دستور حیاتی و اساسی قابلیت های استان

او با اشاره به این‌که تشریح قابلیت‌های حتمی استان یک دستور حیاتی و اساسی است , تصریح کرد : در این جهت اهمیت به گنجایش بخش محرمانه هم بایستی مورد اعتنا واقع شود و سرمایه‌گذاری داخلی و فرنگی را به تراز قابل پذیرش برسانیم که‌این این مورد اینک نیازمند بنا کردن برنامه‌های مدون است .

توریسم جز مهم ترین حوزه تحولاتی استان

فرمان‌دار اردبیل اعلام کرد : بخش توریسم جز مهم ترین حوزه تحولاتی استان است که در صورت دقت به آن بدون شک بخش قابل توجهی از مشکلات اشتغال برطرف‌سازی میشود ; به همین بهانه درصدد هستیم تا با برنامه‌ریزی دراین باره به صورت مطلوب فعالیت کرده و به هدف ها خویش خرقه فعالیت بپوشانیم .

محور حساس توسعه و گسترش در این منطقه

امامی‌ یگانه بابیان این که توریسم محور حساس توسعه و گسترش استان قلمداد شده‌است , اعلام کرد : توقع میرود دستگاه‌های ذی‌ربط دراین باره همکاری‌های همه‌جانبه‌ای داشته باشند تا بتوانیم مشکلات مو جود را از راز شیوه برداشته و به کلیه هدف ها خویش دراین مورد خرقه کار بپوشانیم .

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید