نمایشگاه توریسم فرنگی فراخوان حضور بخش سری را دراین نمایشگاهها اعلام‌کرد .

فراخوان کمپانی در نمایشگاههای توریسم فرنگی اعلام شد

نمایشگاه توریسم فرنگی

نمایشگاه توریسم فراخوان حضور  در این نمایشگاه را اعلام کرد

شرکت مامان تخصصی توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی کشور ایران تحت عنوان برگزار کننده نمایشگاههای توریسم فرنگی فراخوان حضور بخش سری را دراین نمایشگاهها اعلام‌کرد .

ایران مسئول برپایی نمایشگاه توریسم

کمپانی مامان تخصصی توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی کشور‌ایران به نمایندگی از وزارت به جا مانده فرهنگی و به نسبت دادن ابلاغیه ۲۶ آبان همین سال معاونت توریسم , مسئول برپایی پاویون کشور‌ایران در نمایشگاههای فرنگی توریسم اعلام شد .

دعوت به همکاری در برپایی این نمایشگاه

به همین علت از مجریان نمایشگاهی , فعالان , شرکت های , شرکتهای دفترها سرویس ها مسافرتی , تشکل ها و صنفها ماهر توریسم متشخص حقوقی ثبت قانونی , عشق مند و با موقعیت واجب در این مورد دعوت به همیاری کرد .

فهرست نمایشگاه های گردشگری دارای الویت

به‌این مراد فهرستی از نمایشگاههای حق تقدم دار معاونت توریسم از ۲۵ دی ماه ۹۸ تا ۲۹ مهر ماه سال ۹۹ اعلام شد .

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید