کلیساهای سوئد به دلیل موج تغییرات فرهنگی، تعطیل شدند

کلیساهای سوئد به دلیل موج تغییرات فرهنگی، تعطیل شدند

کلیساهای سوئد به دلیل موج تغییرات فرهنگی، تعطیل شدند

زیان های تعطیلی کلیساها

عیار اقتصاد – کم شدن تعداد عبادت کنندگان، از بین رفتن ایمان، ‌مکان به مناطق شهری و کاهش بودجه کلیسا به خاطر این گرایش شناخته شده‌است.

بسته شدن ۱۰۴ کلیسا در سوئد

به گزارش تلویزیون ملی سوئد ، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸، مجموعاً ۱۰۴ کلیسا از خدمات خارج شدند که بعضی از آن‌ها

در حوزه شمالی of بودند. سال ۲۰۱۸ یکی از peak سال شد و حدود ده کلیسا بسته شدند.

دلیل اصلی بسته شدن کلیساها

عضویت در کلیسای سوئد، تعداد کمتری از مردم به عبادت و نقل‌مکان از مناطق پرجمعیت به شهرها، دلایل اصلی این روند هستند.

اظهارات مارکوس دالبرگ مسئول میراث فرهنگی

این در حالی که حتی مارکوس دالبرگ به عنوان یک مسئول میراث فرهنگی در کلیسای سوئد اعتراف کرد که هر بار یک کلیسا از کار می‌افتد و اغلب هیچ انتخاب دیگری وجود ندارد.

بحث های داغ به همرا بسته شدن کلیسا

وی بر این باور است که با این حال، بیشتر یک قانون است که بسته شدن کلیسا بحث‌های داغ را آغاز می‌کند. بسیاری از کلیساهای مرتبط با سابقه خانوادگی شان، و به یاد داشته باشید که “این جایی است که مادربزرگ و پدربزرگ ازدواج‌کرده اند” یا “این جایی است که مادر دفن شده‌است”وی  گفت: ” همچنین ممکن است که ساختمان بخش اعظم تاریخچه  مناطق روستایی را باخود حمل کند.”

کمک نیم میلیاردی دولت سوئد به کلیسا

در حقیقت، دولت تقریباً نیم میلیارد (حدود ۵۰۰ میلیون دلار) در سال به معبدهای سوئد برای نگهداری و نوسازی ساختمان‌های محافظت‌ شده فرهنگی کمک می‌کند، اما این مربوط به یک چهارم هزینه‌ها است.

تبدیل معبد های سوئد به محل مسکونی

پس از بسته شدن، بعضی از کلیساها، و اکثر کلیساهای کوچک که در مجاورت زمین‌های مدفون نیستند، به مناطق مسکونی  تبدیل می‌شوند. برخی دیگر نیز خراب شده‌اند، در برخی موارد به موزه‌ها و مدارس تبدیل شده‌اند. با این حال، برخی دیگر توسط فرقه‌های مسیحی دیگری از “کلیساهای آزاد” پذیرفته شده‌اند.

خریداری کلیسا توسط هنرمند چینی

یک هنرمند چینی اخیراً یک کلیسا را در منطقه ای روستایی خریداری کرده‌است. حتی گروه‌های غیر مسیحی مانند مسلمانان نیز امکان دارد در آینده در چنین روندی مشارکت کنند.

ترک سه هزار کلیسا در سوئد

امروزه کلیساهای سوئد بیشتر از سه هزار کلیسا را تحت پوشش خود در کنار سایر ساختمان‌ها مانند سالن‌ های کلیسا ترک کرده‌است. این شرکت وابسته به “هزینه کلیسا” است که توسط اعضای کلیسای سوئد پرداخت می‌شود و ممکن است به ۲ درصد برسد.

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید