گردشگر در ترکیه روز به روز در حال افزایش میباشد

گردشگر در ترکیه روز به روز در حال افزایش میباشد

گردشگری ترکیه رکورد ناکامی سال پیشین ،هم رکورد مورخ جمهوریت درین بخش ثبت شد

میانگین تعداد گردشگران طی سه سال متوالی

تعدادگردشگر ونتایج درآمد از گردشگری در زمان سه ساله در میان سالیان ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی ۹ . ۷۱ درصد ارتقاء داشته است.

ارتقاء منظم گردشگران در ترکیه

طی سه سال اخیر تعداد گردشگر و در آمد نتایج از گردشگری به صورت منظم ارتقا یافته , سال قبل هم رکورد مورخ جمهوریت درین بخش ثبت شد .

درآمد ۲۹ میلیاردی از گردشگری

ترکیه در سال ۲۰۱۷ , از ۳۸ میلیون و ۶۲۰ هزار گردشگر , ۲۶ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار کسب در آمد نموده است .
در سال ۲۰۱۸ مهاجرت ۴۵ میلیون و ۶۲۸ هزار گردشگر , برای ترکیه در آمدی بالغ بر ۲۹ میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار به همراه داشته است .

ترکیه میزبان ۵۱ میلیون گردشگر

سال پیشین هم ۵۱ میلیون و ۸۶۰ هزار گردشگر مهمان ترکیه بوده و در آمد نتایج از آن ۳۴ میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار بر آورد شده‌است .

ارتقاء گردشگری در سال ۲۰۱۹

بدین ترتیب در آمد بخش گردشگری ترکیه در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۹ . ۷۱ درصد ارتقا و نسبت به سال ۲۰۱۸ هم حدود ۱۷ درصد ارتقا داشته است

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید