گنجایش توریسم طبابت کشور‌ایران برای ثبت در فهرست

گنجایش توریسم طبابت کشور‌ایران برای ثبت در فهرست

گنجایش توریسم طبابت کشور‌ایران برای ثبت در فهرست به جا مانده ناملموس دنیا

رشد صنعت توریسم و گردشگری

توریس مطبابت در سال‌های اخیر از طرف بخش‌های محرمانه و مدنی موردبخت و دقت قرار گرفته است و هر که به فراخور علم , تجربه و ابزاری که در اختیاردارااست , برای نقش‌آفرینی درین میدان اهتمام ورزیده و کوشش خویش را به‌این شاخه معطوف نموده است . امیدوار است که بعدهامتعدد این صنعت بیش تر از پیش مورد اعتنا قرار گیرد و به صنعتی رشدیافته تبدیل شود .

نیازمند بودن صنعت توریسم به حمایت های مدنی

فعالان گردشگری درمانی از زمان آغاز و فراگیرشدن آن با چالش‌های گوناگونی روبرو بوده و می‌باشند . آنها برای رویش و گسترش حداکثری توریسمطبی , به حمایت‌های بیشتری از طرف بخش‌های مدنی همچون وزارت بهداشت , وزارت ارثیه فرهنگی و چه بسا وزارت کارها خارجه و دیگر ارگان‌های دارای ربط نیازمندند .

برگزاری تب توریسم طبی در ایران

در این خصوص , با بالاگرفتن تب توریسم طبی در کشور ایران و درپی آن رویدادها اخیر سرزمین و اثر بی واسطه آن بر این صنعت حیاتی , شاهد برگزاری همایشی از سمت وزارت بهداشت بودیم . در‌این همایش زمزمه‌های امیدبخشی از مسئولین ذیربط شنیده شد .

خارج شدن از متکی بودن به درآمد نفتی

تا جایی که از شعورصحیح و منطقی ایشان آرزو و دلگرمی بخش اعظمی گرفتیم . از همین رهگذر , ضروری است نکته‌ای را به درایت مسئولان دستور برسانم . سالیان است که جمهوری اسلامی ایران در صدد برآمده تا با یاری ظرفیت‌های اقتصاد توریسم , از اتکا به درآمدهای نفتی بکاهد .

جذب گردشگران بیشتر به کشور ایران

در این مسیر و به اذعان اهل یک محل رشته , رونق صنعت توریسم از به جا مانده فرهنگی می‌گذرد و کشورمان در سال‌های اخیر برای نگهداشت اثر ها تاریخی , ارگانیک و فرهنگی کوشیده است . یکی این اقدامات , به کارگیری از گنجایش اداره جهانی توریسم WTO است . مسئولین کشورمان نسبت به ثبت اثر ها تاریخی و ارگانیک کشور‌ایران در آن اداره جهانی مبادرت کرده‌اند و از این رهگذر گردش گر بیشتری به کشور ایران جذب می گردد .

تقسیم بندی سایت جهانی مرتبط با اثیه ها

اداره جهانی توریسم به آدرس تارنمای unwto . org ارثیه کشورها را به دو جور ملموس و ناملموس دسته‌بندی نموده است . ارثیه ملموس دارنده سه بخش تاریخی , ارگانیک و تلفیق تاریخی – ارگانیکمی‌باشند که هم‌اکنون مبنی براسم کشورها در مقر اینترنتی این اداره قابل رویت است .
با این مقدمه می بایست به نکته مهمی اشاره نمود .

توریسم طبابت جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان به جا مانده ناملموس

همانطور که توریسم ما بعد ازثبت اثر ها از رویش بیشتری نسبت به قبلی برخوردار شده‌است , توریسم طبی هم میتواند از این گنجایش به شایستگی بهره‌مند شود . توریسم طبابت جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان یک به جا مانده ناملموس و در سده‌های پیاپی سرویس ها درمانی دوچندان ارزنده‌ای را به اشخاص نیازمند معالجه ارائه داده و این ارثیه گران‌بها با کوشش شبانه‌روزی و بی‌ وقفه پزشکان نام‌آور اهل ایران به ما رسیده است .

حضور مقامات جهانی در همایش جاده ابریشم

از این‌رو , ما بایستی با همگیتوانخویش از این به جا ماندهگران بها که مایه فخر و آبروی مرزو بوم و مردمان است , محافظت کنیم .چندین روز قبل در همایش بزرگ جاده ابریشم که به بازه زمانی یک هفته با حضور مقامان اداره جهانی توریسم و فعالان اهل ایران در همدان برگزار شد , این پرسش را مطرح کردم که آیا تا به امروز مسئولین ارثیه فرهنگی نسبت به ثبت توریسم طبابت کشور ایران در WTO اقدامی کرده‌اند یا این که نه؟

مبادرت برای ثبت توریسم در اداره جهانی

لذا بر طبق آنچه گفته شد , با اعتنا به وضعیت و شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران که متاثر از از حادثه ها هفته‌ های اخیر است و با دقت به حیله جامعه جهانی که نمی‌دانیم تا چه هنگامی و چه گونه ادامه می یابد , از مسئولین ذی ربط خواهش می کنیم نسبت بدین فرمان اهتمام دورازشوخی داشته باشند و برای ثبت توریسم طبی تحت عنوان ارثیه ناملموس در اداره جهانی توریسم مبادرت نمایند .

این را به اشتراک بگذارید!

دیدگاه‌ها

پاسخی بگذارید