تمایل قطری‌ها برای پهلوگیری کشتی‌های تفریحی در کیش

کشتی‌های تفریحی در کیش که باعث تمایل قطری ها برای پهلو گیری میشود کشتی‌های تفریحی در کیش مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: قطری‌ها تمایل دارند مرکب های تفریحی در کیش رابه کیش بیاورند ما از وزارت خارجه خواسته‌ایم تا شناورهای تفریحی ما نیز به دوحه تردد کنند و این اقدام متقابل باشد. برگزاری چهل …
بیشتر