اسفند ۱۲, ۱۳۹۸
دیوارنویسی یا تخریب آثار تاریخی توسط یگان حفاظت ما دیده شوند

دیوارنویسی یا تخریب آثار تاریخی توسط خارجی‌ها

خارجی‌ها برای تخریب آثار تاریخی ایران آدم اجیر می‌کنند دیوارنویسی و صدمه زدن به تمدن ایرانی مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی […]