فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
گردشگری کرمانشاه

بروزرسانی برنامه‌های گردشگری کرمانشاه برای دوران پساکرونا

برنامه های گردشگری در دوره ی پساکرونا رئیس هیئت‌مدیره انجمن راهنمایان گردشگری کرمانشاه گفت: «با توجه به تعطیلی بخش‌های مختلف گردشگری استان در پی شیوع کرونا، […]