فروردین ۱۴, ۱۳۹۹
کرونا آب کانال های ونیز را شفاف کرد!

کرونا آب کانال های ونیز را شفاف کرد

اثرات کرونا در ونیز همه‌گیری ویروس کرونا اثرات جانبیِ غیرمنتظره‌ای در ونیز داشته است و کانال‌هایی که معمولاً گل‌آلود و کدر بودند، به آبراهه‌هایی شفاف و […]