بهمن ۲۳, ۱۳۹۸
مراغه , پایتخت نجوم کشور ایران

مراغه , پایتخت نجوم کشور ایران|مراغه با مساحتی بیش تر از ۲۵ کیلومترمربع

مراغه , پایتخت نجوم کشور ایران ایران کشوری دارای فرهنگ وتمدن بررسی تاریخی محلی و جغرافیای تاریخی یک مرزو بوم , تاثیر متعددی بر گران قدر […]