فروردین ۲۶, ۱۳۹۹

 سفر مجازی به تونس در روزهای قرنطینه

تعطیلی صنعت گردشگری در روزهای کرونایی  همه‌گیری ویروس کرونا این روزها چرخه گردشگری جهانی را از گردش انداخته و بسیاری را در حالت قرنطینه خانه‌نشین کرده‌است […]