ایالات متحده عربی

بهمن ۲۸, ۱۳۹۸
مسافرت درمانی قطری ها با هزینه دولت

قطر سالانه حدود ۳۰ هزار گردشگر سالم را با هدف درمان تحت حمایت خود به خارج میبرد

سالانه حدود ۳۰ هزار گردشگر سالم قطری برای هدف های درمانی از کشورشان بیرون می گردند مسافرت درمانی قطری ها به کشورهای دیگر هر چند مرزوبوم […]