فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

تا دستور بعدی، همه آژانس های مسافرتی تعطیل شدند

تعطیلی آژانس های مسافرتی در نوروز برخی از آژانسهای مسافرتی اگرچه در ایام نوروز هم فعال بودند اما تعداد زیادی از آنها تعطیل شده اند هنوز […]