فروردین ۲۶, ۱۳۹۹

درآمدزایی زنان اتیوپیایی از بافت فرش ایرانی

یادگیری زنان اتیوپیایی در بافت فرش و درآمدزایی رایزن فرهنگی ایران در اتیوپی گفت: صد زن اتیوپیایی با یادگرفتن بافت فرش ایرانی در کارگاه‌های آموزشی رایزنی […]