اسفند ۵, ۱۳۹۸
کدام ایرلاین‌ها از شیوع ویروس مرگبار بیشتر ضرر می‌کنند؟

کدام ایرلاین‌ها از شیوع ویروس مرگبار بیشتر ضرر می‌کنند؟

کدام ایرلاین‌ها از شیوع ویروس مرگبار بیشتر ضرر می‌کنند؟ مهار آسیب های احتمالی از این ویروس شرکت‌های هواپیمایی در تلاش برای یافتن راه‌هایی به منظور مهار […]