اسفند ۲۶, ۱۳۹۸
موزه‌هایی که در اوج شیوع کرونا، صدها بازدید کننده دارند

موزه‌هایی که در اوج شیوع کرونا، صدها بازدید کننده دارند

افزایش بازدید و حضور مردم بت وجود کرونا اوج شیوع کرونا و افزایش بازدید موزه ها در اوج اخبار و نگرانی درباره شیوع و درمان کرونا، […]