اسفند ۷, ۱۳۹۸
باستان‌شناسان از یک اکتشاف بزرگ دیگر در مصر رونمایی کردن

باستان‌شناسان از یک اکتشاف بزرگ دیگر در مصر رونمایی کردن

یک اکتشاف بزرگ باستان‌شناسی دیگر در مصر کشف مقبره های باستانی در مصر باستان‌شناسان مصری از کشف مجموعه‌ای ‌از مقبره‌های باستانی خبر دادند که چندین تابوت […]