اسفند ۵, ۱۳۹۸
کالج توبینگن آلمان و به جا مانده فرهنگی کرمان همیاری میکنند

کالج توبینگن آلمان و به جا مانده فرهنگی کرمان همیاری میکنند

دانشگاه توبینگن آلمان و به جا مانده فرهنگی کرمان همیاریمی‌نمایند برگزاری ششمین فصل باستانشناسی آلمان و کرمان مدیرکل به جا مانده فرهنگی , توریسم و صنعت […]